Elektrochirurgické přístroje

Elektrochirurgické přístroje se využívají v řadě chirurgických zákroků v různých oborech humánní i veterinární medicíny. Současné elektrochirurgické přístroje (také vysokofrekvenční přístroje nebo i radiofrekvenční přístroje) poskytují řadu možností pro jemné a přesné chirurgické zákroky na vaskulárních tkáních bez nežádoucího poškození tkáně. Operační nástroj výrazně snižuje krvácení, umožňuje přesnou kontrolu resekčních zásahů spolu s možností zatavení cév současně s prováděním řezu nebo v zápětí po provedení řezu. Přednosti použití elektrochirurgického přístroje jsou následující: zamezuje nebo výrazně snižuje ztrátu živé tkáně, zamezuje nebo výrazně snižuje krvácení tkáně, zamezuje poškození kosti při řezu, tkáň se velmi dobře regeneruje, rychle se hojí, bolestivost chirurgického zásahu je výrazně nižší ve srovnání s běžnými chirurgickými postupy při použití klasických chirurgických nástrojů (na vnímaní bolesti má však vliv práh citlivosti konkrétního pacienta). Elektrochirurgické - vysokofrekvenční - radiofrekvenční přístroje vyráběné v České republice lze podle konstrukce rozdělit na monopolární přístroje a bipolární přístroje, nebo je lze také rozdělit podle způsobu ovládání na digitální přístroje a analogové přístroje.

Firma CRYO M.V.Tech s.r.o. nabízí k dodání elektrochirurgické, radiofrekvenční, vysokofrekvenční, monopolární, bipolární, digitální, analogové přístroje české výroby.