Servisní a poradenská činnost a ceny dodávek

CRYO M.V. Tech s.r.o. vedle hlavní činnosti, kterou jsou dodávky kryogenní techniky a elektrochirurgických přístrojů, si dovoluje nabídnout servisní činnost a poradenské služby v kryotechnice K servisní činnosti patří zajištění pozáručních oprav Dewarových nádob a příslušenství k Dewarovým nádobám a zajištění oprav elektrochirurgických přístrojů. K servisní činnosti také patří dodání náhradních dílů. Zajišťujeme rovněž regeneraci Dewarových nádob biologického i laboratorního typu. K poradenské činnosti patří poradenství v oblasti bezpečnosti práce s Dewarovými nádobami a bezpečnosti práce s kapalným dusíkem. Zajistíme vypracování projektů na vybavení a uspořádání pracovišť s kryogenními aparaturami a technikou. CRYO M.V. Tech s.r.o. provádí nebo zajistí poradenskou činnost i v oborech navazujících na KRYOTECHNIKU. Zajistíme rovněž dodávky kapalného dusíku na předem dohodnuté místo v množství a termínech dle požadavků zákazníka vlastními dopravními prostředky. Prodejní ceny Dewarových nádob, příslušenství k Dewarovým nádobám, elektrochirurgických přístrojů a ceny oprav Dewarových nádob a jejich příslušenství a ceny oprav elektrochirurgických přístrojů jsou na úrovni běžných realizačních cen výrobních a opravárenských firem. Poradenskou, inženýrskou, servisní a ostatní činnost účtujeme za předem dohodnuté hodinové sazby v rozsahu od 300 Kč do 450 Kč bez DPH za hodinu. Výše hodinové sazby je především závislá na rozsahu a složitosti řešené problematiky. K cenám účtujeme přepravné za ceny dle běžných tarifů České pošty a přepravních firem. Obalový materiál účtujeme jen v pořizovacích cenách. K prodejním cenám se účtuje základní sazba DPH (nyní je 21 %). Konkrétní cenové informace rádi sdělíme telefonicky, nebo zašleme cenovou nabídku ke konkrétní poptávce e-mailovou poštou. Rádi Vás osobně navštívíme a na předem dohodnutém místě projednáme cenovou a věcnou problematiku poptávky.