Přečerpávací zařízení kapalného dusíku

Dewarovy nádoby do cca 100 litrů vnitřního objemu nejsou zpravidla vybaveny přečerpávacím zařízením kapalného dusíku, které je pevně spojeno s nádobou. U většiny menších Dewarových nádob (do objemu cca 30 litrů) se uživatelé někdy dopouštějí hrubého přestupku proti bezpečnosti práce tím, že kapalný dusík vylévají naklopením nádoby. Většina typů Dewarových nádob na tento způsob manipulace s nádobou není konstruována. Při takovéto manipulaci s Dewarovou nádobou může dojít jednak k pracovnímu úrazu pracovníka (popálením pracovníka kapalným dusíkem) a rovněž může dojít k poškození vakuové těsnosti nádoby (zpravidla ve spojích hrdla s vnitřním či vnějším pláštěm nádoby) a z tohoto důvodu k zásadní ztrátě izolačních vlastností nádoby a proto se kapalný dusík z poškozené nádoby velmi rychle odpařuje. Takto poškozenou Dewarovu nádobu v řadě případů nelze úspěšně opravit a nádobě vrátit požadované užitné vlastnosti ( specifický odpar kapalného dusíku v čase). Doporučujeme kapalný elektrické přečerpávací zařízení dusík dusík z Dewarovy nádoby vždy vyčerpávat pomocí přečerpávacího zařízení. V současné době vyráběná přečerpávací zařízení můžeme rozdělit na základě principu přečerpávaní do několika typů. Je to přečerpávací zařízení pracující na základě přirozeného odparu kapalného dusíku ve vnitřním prostoru Dewarovy nádoby. Vnitřní prostor Dewarovy nádoby při použití tohoto přečerpávacího zařízení již není propojen přímo z vnějším prostředím a v nádobě vzniká mírný pracovní přetlak. Kapalný dusík je přetlakem vytlačován přečerpávacím zařízením při jeho aktivaci mimo nádobu. Toto přečerpávací zařízení je vždy vybaveno pojistným ventilem a velmi často i manometrem. Dalším typem je přečerpávací zařízení pracující na principu aktivně vyvolaného vyššího odparu kapalného dusíku pomocí topného tělesa ponořeného do kapalného dusíku v nádobě. V Dewarově nádobě páry dusíku vytváří pracovní přetlak, který vytlačuje přečerpávacím zařízením kapalný dusík nebo jeho velmi studené páry z nádoby. Toto zařízení je vybaveno třemi pojistnými systémy proti nepřípustnému zvýšení tlaku ve vnitřní části Dewarovy nádoby. Dalším typem zařízení je přečerpávací zařízení pracující na principu aktivně vyvolaného pracovního přetlaku pomocí vzduchu, který je vtlačován do vnitřního prostoru Dewarovy nádoby a par dusíku. Pomocí vzniklého přetlaku ve vnitřním prostoru nádoby, je kapalný dusík nebo jeho studené páry vytlačovány mimo Dewarovu nádobu. Toto zařízení je rovněž vybaveno pojistnými prvky.

Přečerpávací zařízení je zpravidla rozměrově specifické pro konkrétní typ Dewarovy nádoby.

Firma CRYO M.V.Tech s.r.o. nabízí k dodání přečerpávací zařízení , která pracují na základě výše uvedených principů a to především k Dewarovým nádobám laboratorního typu. Jsou to přečerpávací zařízení české výroby (PIPE,Sifon CM, UPZ, EPZ) a ze Slovenska (PZMol-K, PZMol).