Dewarovy nádoby obecně, Dewarovy nádoby laboratorní

Dewarovy nádoby - zásobníky na kapalné plyny - kryonádoby, jsou ve většině případů dvouplášťové nádoby s vysokým vakuem v prostoru mezi vnějším a vnitřním pláštěm. Ve vakuovaném prostoru je vložena zpravidla superizolace (MLI) proložená stínícími foliemi z kovu. Dewarovy nádoby jsou vyrobeny ze slitin hliníku, korozivzdorné oceli nebo skla.

Dewarovy nádoby

Běžně se vyrábí a jsou obchodně dostupné dva typy Dewarových nádob. Je to Dewarova nádoba laboratorního typu a Dewarova nádoba biologického typu. Uplatňují se ve fyzice, chemii, elektrotechnickém, strojírenském a potravinářském průmyslu, biologických disciplínách a velmi často v humánní a veterinární medicíně a významně i v zemědělství ( plemenářská činnost).

Dewarova nádoba laboratorního typu se používá především ke skladování kapalného dusíku (kapalný dusík má teplotu přibližně minus 196 stupňů Celsia) a transportu kapalného dusíku zpravidla od zdroje (zkapalňovací zařízení, velkoobjemový zásobník) na pracoviště, kde se používá Dewarova nádoba jako mobilní zdroj kapalného nebo plynného dusíku. K tomuto účelu se používají Dewarovy nádoby o vnitřním objemu od cca 3 litry do objemu cca 600 litrů . Větší nádoby jsou opatřeny zabudovaným přečerpávacím zařízením kapalného dusíku, nebo lze u nádob do cca 100 litrů na tyto Dewarovy nádoby připojit samostatné přečerpávací zařízení. Dewarovy nádoby od cca 10 litrů lze vybavit pro usnadnění manipulace vozíkem, který může být pevně spojen s nádobou, nebo je to samostatný výrobek, který se při manipulaci umístí pod Dewarovu nádobu. Dewarovy nádoby laboratorního typu se mimo již uvedené skladování a transport kapalného dusíku, využívají v kryogenních aparaturách, při prochlazování kovových i nekovových materiálů přímo ve vnitřní nádobě a jako zdroj plynného dusíku o nízké teplotě.

Firma CRYO M.V.Tech s.r.o. nabízí k dodání Dewarovy nádoby o vnitřním objemu od cca 3 litrů do objemu cca 600 litrů tuzemské i zahraniční výroby. Jsou to nádoby řady PL, KL české výroby a zásobníky řady L 2000 z Francie.