Nádrže na kapalný dusík

Kapalný dusík lze použit v některých strojírenských a opravárenských technologiích pro prochlazování strojních součástek a náhradních dílů při jejich montáži do strojírenských celků nebo při opravách různých motorů a hnacích agregátů. Strojní součástky a náhradní díly se prochlazují přímo ponořením do kapalného dusíku v Dewarově nádobě nebo do tepelně izolované nádrže, ve které je nalit kapalný dusík. Rozhodující pro použití Dewarovy nádoby nebo tepelně izolované nádrže, je velikost strojní součástky nebo náhradního dílu. Určujícím prvkem pro použití Dewarovy nádoby je především vnitřní průměr hrdla nádoby a „hloubka“ nádoby. Hloubku měříme od možné hladiny kapalného dusíku ke dnu nádoby při maximálním naplnění Dewarovy nádoby kapalným dusíkem. Limitující rozměry Dewarovy nádoby lze eliminovat pro prochlazení součástek nebo dílů v kapalném dusíku použitím tepelně izolované nádrže, která je rozměrově přizpůsobena velikosti prochlazovaných součástek či dílů. Jedná se o dvouplášťovou nádrž z hliníkového plechu, kde vnitřní prostor mezi stěnami a dnem nádrže je vyplněm specifickým tepelně izolačním materiálem, vyrobenou na zakázku dle rozměrové specifikace zákazníka. Dle požadavku zákazníka lze nádrž osadit pojezdovými koly pro usnadnění manipulace , uzavíracím jednodílným nebo dvoudílným víkem , kovovým nebo dřevěným roštem omezující možné poškození dna při vkládání součástky nebo dílu do nádrže, výpustným ventilem k vypuštění kapalného dusíku po provedení prochlazení součástky nebo dílu, kovovými oky pro manipulaci s nádrží dílenským jeřábem.

Firma CRYO M.V.Tech s.r.o. nabízí k dodání tepelně izolované nádrže na kapalný dusík různých velikostí osazených různými prvky (pojezdová kola, víko, rošt, výpustný ventil , oka) dle rozměrové specifikace a požadavků odběratele.Tepelně izolované nádrže jsou tuzemské výroby.