Příslušenství k Dewarovým nádobám biologického typu - držák kryozkumavek, kanystr

Dewarovy nádoby biologického typu při použití pro skladování a transport biologických preparátů v kryozkumavkách se vybavují kovovými nosiči těchto zkumavek. Jedná se tzv. držáky kryozkumavek (držáky ampulí). Držák slouží k fixaci kryozkumavky a tím zamezuje jejímu volnému plavání v kapalném dusíku v Dewarově nádobě. V držáku je možno fixovat více kryozkumavek. Velikost držáku je dána vnitřním objemem konkrétního typu Dewarovy nádoby. Počet kryozkumavek fixovaných v jednom držáku je dán velikostí kryozkumavky (objem v ml) a vlastní velikostí držáku. Maximální počet kryozkumavek v Dewarově nádobě (kapacita) lze stanovit výpočtem, kde proměnné veličiny jsou počet kryozkumavek v držáku, počtem držáků ampulí vložených do jednoho kanystru a počtem kanystrů v Dewarově nádobě biologického typu. Držáky kryozkumavek jsou pro usnadnění manipulace vkládány do kovových nebo plastových schránek - kanystrů. Kanystr je zpravidla válec z kovu nebo plastu opatřený závěsem. Kanystr se vkládá (zavěšuje) do hrdla Dewarovy nádoby . Schránka na kryozkumavky může mít také čtvercový nebo obdélníkový půdorys a je složena z malých krabiček s papírovou nebo plastovou mřížkou. Maximální počet kanystrů v Dewarově nádobě biologického typu je odvislý od konkrétního typu Dewarovy nádoby.

Firma CRYO M.V.Tech s.r.o. nabízí k dodání držáky ampulí a kanystry pro Dewarovy nádoby biologického typu vyráběné v České republice a Francii.